Експертите преценяват рисковете от новата политика за изолация на CDC след инфекция с COVID


Експертите преценяват рисковете от новата политика за изолация на CDC след инфекция с COVID – CBS News


Гледайте CBSN на живоCDC промени препоръките си за изолация на COVID и карантина. д-р Celine Gounder обяснява как да се ориентирате в новите насоки за защита срещу нарастването на случаите на Omicron.

Бъдете първите, които знаят

Получавайте сигнали от браузъра за най-новите новини, събития на живо и ексклузивни репортажи.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *